Sử dụng phương pháp giảng dạy cùng lộ trình chuẩn mực được Harvard thiết kế.

giảng viên đóng vai trò quan trọng trong quá trình hướng dẫn và thúc đẩy sự tham gia của học viên trong từng buổi học với những tình huống cụ thể,

biến mỗi buổi học thành một thử thách để khai phá kiến thức nội tại và mở rộng tiềm năng của học viên.

TỐT NGHIỆP MBA
Tốt nghiệp chương trình MBA của Harvard Business School hoặc từng học tập tại TOP các trường đại học trên thế giới
Xem thêm
NHÀ SÁNG LẬP VÀ ĐIỀU HÀNH
Nhà sáng lập và điều hành các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.
Xem thêm
CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN
Là chuyên gia thực chiến đạt nhiều thành tựu trong lĩnh vực kinh tế, thương mại toàn cầu.
Xem thêm
GIÀU KINH NGHIỆM
Giàu kinh nghiệm giảng dạy theo phương pháp nghiên cứu tình huống.
Xem thêm

Khách mời là nhà quản trị cấp cao, chuyên gia từ các doanh nghiệp liên quan cùng tham gia vào các buổi thảo luận.

Tham gia vào cộng đồng CBI để kết nối và cập nhật nhanh chóng về chương trình học,

chính sách ưu đãi và các hoạt động trải nghiệm của chúng tôi.