6 tháng - Nền tảng vững chắc cho con đường kinh doanh của bạn

Hình thành tư duy & Thói quen lãnh đạo

Hình thành tư duy & Thói quen lãnh đạo

Đặt mình vào vị trí của một nhà lãnh đạo nghiên cứu và giải quyết 60 tình huống Quản trị Kinh doanh thực tế trong 6 tháng
Khai phá những tiềm năng

Khai phá những tiềm năng

Trải nghiệm 6 chủ đề về Lãnh Đạo và Vận hành doanh nghiệp với sự đồng hành của Đội ngũ giảng viên và chuyên gia hàng đầu
Tạo dựng mạng lưới quan hệ kinh doanh và đối tác

Tạo dựng mạng lưới quan hệ kinh doanh và đối tác

Tham gia cộng đồng học viên, giảng viên, đội ngũ chuyên gia của CBI và các đối tác của CBI, đặc biệt là về khởi nghiệp và gọi vốn

6 chủ đề quản trị và lãnh đạo

KHỞI NGHIỆP

KHỞI NGHIỆP

 • Thiết lập mô hình
 • Định hình cơ hội
 • Huy động vốn & Quản trị khởi nghiệp
MARKETING

MARKETING

 • Marketing - Truyền thông
 • Quản trị thương hiệu & Chiến lược bán hàng
TÀI CHÍNH

TÀI CHÍNH

 • Tài chính & kế toán quản trị
 • Lập kế hoạch tài chính & quản trị vốn lưu động, M&A
 • Quản trị rủi ro
ĐÀM PHÁN

ĐÀM PHÁN

 • Chuẩn bị đàm phán
 • Tiến hành đàm phán & Đàm phán nâng cao
CHIẾN LƯỢC

CHIẾN LƯỢC

 • Xây dựng Chiến lược
 • Hoạch định và thực thi & Đánh giá hiệu quả
LÃNH ĐẠO

LÃNH ĐẠO

 • Phác thảo câu chuyện của bạn
 • Khả năng lãnh đạo & Lãnh đạo đích thực
prev
next

100%

Live - Class đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam

06

06 tháng đào tạo

60

buổi tương tác trực tiếp và hoàn thành bài tập nhóm

"Mang tinh hoa quản trị thực chiến Thế giới về Việt Nam"