Lợi ích từ phương pháp Case Method

Rèn luyện

Rèn luyện

Rèn luyện tư duy và thói quen lãnh đạo khi tự đặt mình vào vai trò quản trị công ty trong các tình huống thực tế.

Nắm vững

Nắm vững

Nắm vững các kiến thức nền tảng của kinh doanh được lồng ghép sống động trong từng bối cảnh cụ thể.

Phát triển

Phát triển

Phát triển góc nhìn đa chiều và toàn diện nhờ sự khơi gợi của giảng viên và phản biện cùng các học viên khác.

Kinh doanh và quản trị

Trong kinh doanh và quản trị, người quản lý thiếu kinh nghiệm sẽ loay hoay giữa nhiều lý thuyết vì mỗi hoàn cảnh kinh doanh là một tình huống đặc thù. Phương pháp Case Study được trường đại học Harvard nghiên cứu và phát triển từ năm 1921, được công nhận

Tình huống thực tế

Sử dụng tình huống thực tế từ các doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu, mỗi trường hợp đòi hỏi học viên phải phân tích tình hình thực tế của bối cảnh, con người, điều kiện và nguồn lực có giới hạn để đưa ra những quyết định cân não. Việc chủ động tranh luận và

Chia sẻ của cựu học viên

Chia sẻ của giảng viên

Tham gia vào cộng đồng CBI để kết nối và cập nhật nhanh chóng về chương trình học,

chính sách ưu đãi và các hoạt động trải nghiệm của chúng tôi.